1972 - סַפָּרוּת נשים. באסיפה המזכיר ישי שטיקמן מודיע על ברורים להקמת מִסְפָּרָה במשק הביא לדיון באסיפה כדי לשלוח מועמדת לקורס. עלון 917 27.10.72 ובעלון 922 1.12.72 הוחלט לשלוח את מלכה זלצמן לקורס סַפָּרוּת.

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות