1970 - הוחלט להמשיך לקיים את בית ספר משמר הנגב במקום, עלון 783 30.1.1970

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות