1983 - הוצב מבנה טרומי לכולבו חדש פתיחה רשמית 2.9.1983

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות