1951 - הגיע טלפון! "סוף סוף הגיע טלפון. מקומו במזכירות. בינתיים רק לשיחות בנושאים צבאיים... עלון 59 14.12.51

תגובות (0)
הוספת תגובה