1981 - חג ה- 35 למשמר הנגב. עלון מיוחד מתפרסם. 1219 30.10.1981

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות